Vidékbiztonsági szakirányító szakirányú továbbképzési szak

Vidékbiztonsági szakirányító szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2018. január 16.

 

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek:

  • a környezetükben vagy a különböző munkahelyek vezetői mellett a helyi szintű biztonsági (létbiztonsági, jogbiztonsági, közbiztonsági, rendvédelmi, vagyonvédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi, információvédelmi) események, kihívások elleni védekezésre való felkészülés megtervezésére, megszervezésére,
  • a védekezési, a helyreállítási szakmai feladatokban való közreműködésre – együttműködésben az illetékes hatóságok képviselőivel,
  • a különböző biztonsági kihívásokra adekvát választ adni, vagy megoldást találni,
  • széleskörű biztonsági ismeretek, eljárások, módszerek és tanácsok megszerzésével, azoknak alkalmazásával munkahelyük (munkatársaik) és közvetlen környezetük jogkövető magatartásának erősítését, valamint az egyéni és a kollektív biztonságérzet fokozását elősegíteni, valamint
  • a vidék jogszabályszerű működésének biztosítására, védelmére, a fenyegetettség csökkentésére.

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség,

Jelentkezési határidő: 2018. január 16.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (Letölthető a honlapról: http://gtk.szie.hu/kepzesek/vidékbiztonsági szakirányító szak)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE–GTK–RGVI Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

E-mail: szilagyi.tivadar@gtk.szie.hu