VEAB konferencia

Tisztelt Kollégák!

Az MTA VEAB Szociológiai Munkabizottsága 2013. október 26-án (szombat) 10.00 órától tudományos konferenciát szervez az alábbi témában:

EMBERI TŐKE, KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK ÉS A HRM

A konferencia helye: a VEAB Székháza (8200 VESZPRÉM, Vár u. 37.)

A konferencia célja: Az emberi tőke, a humánerőforrás menedzsment és a civil szervezetek szerepének vizsgálata a környezeti problémák/konfliktusok prevenciójában és kezelésében. További célja a globális felmelegedés társadalmi és gazdasági következményeinek vizsgálata.

A tudományos tanácskozás kiemelt témakörei:

  • Az emberi tőke és a környezeti problémák/konfliktusok összefüggései
  • A környezeti konfliktusok fogalma és megjelenési formái
  • A globális felmelegedés gazdasági- és társadalmi következményei
  • Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a környezeti konfliktusok megelőzésében és kezelésében
  • A civil szervezetek szerepe a környezeti konfliktusok megelőzésében és kezelésében
  • A vállalatok társadalmi felelősségvállalása a környezetvédelem és a környezettudatosság terén
  • A környezetmenedzsment szociológiai és humánpolitikai aspektusai

Amennyiben érdeklődésével egybevág, szíveskedjék előadást tartani az Ön által választott témában. (15-20 perc)

A konferencia előadásait egy tanulmánykötetben fogjuk megjelentetni. Az írott anyag terjedelme 15-20 gépelt oldal.

Előadását egy példányban kinyomtatva kérjük a konferenciára magával hozni, és e-mailen is kérjük megküldeni az erzsi@pr.hu címre.

A kinyomtatott példányt a konferencián Dr. habil. Szretykó Györgynek átadni szíveskedjenek.

Ha előadást szeretne tartani a mellékelt űrlapon szíveskedjen a fenti e-mail címre megküldeni.

A konferencián való részvétel ingyenes!

Győr, 2013-09-08

Dr. habil. Szretykó György
a VEAB Szociológiai Munkabizottságának elnöke

 A felhívás és az előadók jelentkezés lapja letölthető formában