A tanszék feladatai

  • ellátja a tanszék számára meghatározott tantárgyak oktatását;
  • gondoskodik a tanszék tantárgyai tananyagainak virtuális és multimédiás módszerrel történő kidolgozásáról, folyamatos fejlesztéséről;
  • részt vesz az a biztonság- és a védelmi tudományok tárgykörébe tartozó kutatási feladatok megoldásában;
  • rendszeresen szervezi a biztonsági és a védelmi szektor valamint a vele kapcsolatos diszciplínák tárgykörébe tartozó konferenciák megrendezését alapvetően az állami- és közigazgatásban dolgozók számára;
  • rendszeresen részt vesz a K+F pályázatok felkutatásában, megírásában;
  • részt vesz az intézet felnőttképzési és továbbképzési programjaiban;
  • szakterületén szervezi és irányítja a TDK tevékenységét, a diplomaterv készítést és a PhD képzést;
  • a hatáskörébe rendelt szak(ok) esetében a szakvezetők tevékenységének támogatása, feladataik adminisztratív biztosítása