SZIE-GTK Tudományos Diákköri Konferencia 2013/14

FELHÍVÁS

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Konferenciára.

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2013/2014. tanévre
meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar
Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.*

Fontos időpontok:

  • Jelentkezés és rezümé leadása: 2013. szeptember 25. (szerda) 14 óra
  • Pályamunka leadása: 2013. október 24. (csütörtök) 14 óra
  • Kari TD Konferencia időpontja: 2013. november 20. (szerda)

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:
A GTK TDK-ra jelentkezni 2013. augusztus 26. és szeptember 25. között lehet. A jelentkezési lap, a rezümé és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Hallgatóknak/TDK aloldal 2013/14. tanév menüpontjában. A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap és a rezümé megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a kinyomtatott rezümé és a kinyomtatott, a hallgató és a konzulens oktató által aláírt jelentkezési lap GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet adminisztrációjában történő leadása. A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt.

Információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok, a SZIE GTK honlapján a Hallgatóknak/TDK aloldalon (http://www.gtk.szie.hu/tdk_informacio) a 2013/14. tanév menüpontban megtalálhatóak.

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke