Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

 

„ ... mindenféle biztonság az egyén és a család biztonságával kezdődik,
az pedig az élethez, az emberhez méltó élethez való jog érvényesítésének
követelménye. A következő láncszem a társadalom biztonsága, amelyet
az állam biztonsága és a világ, az emberiség biztonsága követ.”
                                                                               (Dr. Pirityi Sándor)

 

 

Kedves Látogató!

A biztonság és védelem kultúrájának egyetemi szintű művelésére a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Társadalomtudományi Intézete a közelmúltban egy új, különleges küldetéssel rendelkező tanszéket hozott létre. A tanszék elnevezése: Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék, amelynek feladta a hazafiság, biztonság és védelem kultúrájának közvetítése az egyetemi hallgatóság és a felnőtt társadalom számára, alapvetően virtuális multimédiás módszerrel.
 

 • A biztonsági és a védelmi rendszer a modern társadalmak működésének egyik alappillérét képezik. A nyugati társadalmak rendkívül nagy figyelmet fordítanak a civil lakosság biztonság- és védelemtudatos érzetének kialakítására, fenntartására.
 • A biztonsági érzet olyan állapot, amelyben az egyéneket, csoportokat, államokat komoly veszélyek nem fenyegetik, illetve azoktól védettnek érzik magukat, vagy biztosak abban, hogy jövőjüket saját elképzeléseik szerint alakíthatják.
   
 • Ennek érdekében széleskörű és kellő mélységű informatív ismereteket nyújtanak a biztonsági és védelmi rendszer egészéről, annak lehetőségeiről, az egyénre háruló kötelezettségekről.
   
 • Különös hangsúlyt fektetnek a bekövetkezhető veszélyek és fenyegetések elhárítására, illetve az ellenük való eredményes és hatékony védekezés feltételeinek megteremtésére, feszültségek feloldására, a katasztrófák hatásainak, következményeinek csökkentésére, felszámolására is.
   
 • A biztonsághoz kapcsolódó kutatások hozzájárulnak az európai uniós közös kül –és biztonságpolitika támogatásához és a szabadságon, biztonságon és jogi érvényesülésen alapuló, az egész EU térségében megvalósuló magas szintű biztonsághoz.
   
 • A kutatások továbbá elősegítik más, a közlekedést, a polgári védelmet, az energetikát és a környezetvédelmet érintő európai uniós politikákat támogató technológiák és képességek fejlesztéséhez.
   

A fentieknek megfelelően az oktatási programok tartalma a biztonsági és a védelmi szektor teljes vertikumát és a vele kapcsolatos interdiszciplinák ismereteinek halmazát ölelik fel, melynek középpontjában az egyetemi hallgatóság és a civil lakosság biztonság- és védelemtudatos képzésének felvállalása, megszervezése áll. Különös figyelmet fordítva a közelmúltban hazánk egyes területein bekövetkezett példátlan méretű természeti katasztrófák következményei elemzéséből levonható tapasztalatok feldolgozására.

A honlap sokunk összefogásával alakul, szívesen látjuk a témával kapcsolatos anyagokat, információkat, a javító szándékú javaslatokat, véleményeket.

Bízom abban, hogy az itt található információkkal elősegítjük jelenlegi, illetve leendő hallgatóink, oktatóink, valamint együttműködő partnereink hiteles és hasznos tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

Dr. Szilágyi Tivadar
tanszékvezető, egyetemi tanár