„Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2014”

P Á L Y Á Z A T I    K I Í R Á S 
az   
„Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2014”   cím elnyerésére   
 
 
1. Pályázat célja   Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezetek számára kulcsfontosságú kérdéssé válik az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül egyre inkább elterjed az ISO/IEC 27001:2005 (illetve 2013) szabványok követelményeire alapuló információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik ezen a területen készítik diplomadolgozatukat.
 
2. Pályázat kiírója
 
Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület
1102 Budapest, Szent László tér 20.
www.hetpecset.hu
Kapcsolattartó személy: Csuka Dénes titkár
 
3. Pályázók köre - feltételek
 
Pályázatot nyújthat be minden olyan nappali tagozatos

 • főiskolai hallgató, aki szakdolgozatás minimum hároméves képzésben készítette el
  vagy
 • egyetemi hallgató, aki diplomadolgozatát minimum ötéves képzésben készítette el,
 • hallgató, aki szak- vagy diplomadolgozatát az új rendszerű BSC vagy MSC szinteken készítette el és az alábbi feltételeket kielégíti:
 • a szak- vagy diplomadolgozat nappali képzés keretében, akkreditált felsőoktatási intézményben, főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben, illetve BSC vagy MSC képzésben készült;
 • a diplomadolgozat központi témája az információ- és adatvédelem (preferált terület az ISO/IEC 27001:2005 vagy 2013 szabványokkal foglalkozó dolgozat);
 • a diplomadolgozat a képző intézményéhez 2013. június 1. és 2014. június 30. között adta le annak készítője és azt 2014. július 15-ig sikeresen megvédi;
 • a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről.

 
4. Pályázat benyújtásának módja és határideje
 
A pályázatot kérjük a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület, 1102 Budapest, Szent László tér 20. címre postai úton megküldeni vagy személyesen leadni.
A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 •  pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
 •  záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető ajánlólevele;
 •  szakdolgozat vagy diplomadolgozat;
 •  a pályázó értesítési címe és elérhetősége.

 
A pályázatok beérkezési határideje: 2014. július 29.
 
5. Pályázat elbírálása
 
A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.
 
6. Pályázat eredményének közzététele és díjazása
 
A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az "Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2014" "Szakdolgozat kategóriában" és egy díjat ad ki "Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2014" "Diplomadolgozat kategóriában" címmel. A pályázók elektronikus vagy postai levélben kapnak értesítész a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó nevét, dolgozatának címét és a képző intézmény nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen. A pályázatokat a pályázat kiírója 2014. augusztus 31.-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.
 
A nyertes pályázó mindkét kategóriában 50-50.000,- Ft értékű utazási utalványban részesül.
 
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a LXII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2014. szeptember 17-én, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.
 
7. Egyéb
 
A pályázatok elbírálását követően a pályázati anyagból a szak- és diplomadolgozatot a pályázat kiírója visszaküldi a pályázónak.
 
Budapest, 2014. április 15.
 
Gasparetz András    
Elnök